Himoya qilingan dissertatsiyalar haqida ma'lumot

2018 yilda Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.K/V/T.37.01 raqamli Ilmiy  kengashda ximoya qilingan doktorlik dissertatsiyalar (DSc)

T/r

Familiyasi, ismi, sharifi

Dissertatsiya mavzusi

Himoya qilgan vaqti

Olingan daraja

1

Shomuratov Shavkat

Abduganievich

Prolongatsiyalangan ta’sirli silga qarshi preparatlarni molekular konstruksiyalash va ularning biologik xususiyatlarini o‘rganish

02.03.2018

Kimyo fanlari doktori (DSc)

2

Ashurov Jamshid Mengnorovich

Aril- va geterilkarbon kislotalarining biometallar bilan komplekslari sintezi, tuzilishi va biologik faolligi

25.04.2018

Kimyo fanlari doktori (DSc)

3

Xushmatov Shunqor Sadullaevich

Biologik faol moddalarning kardiomiotsitlarda kalsiy bilan bog‘liq jarayonlarga ta’sirini tavsiflash

01.06.2018 y.

Biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc)

4

Qurbonnazarova Ra’noxon Sharopovna

Xujayra xajm boshqarish tizimining ion mexanizmlarini tavsiflash

09.07.2018

Biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc)

5

Tadjibaev Madamindjan Mirzajanovich

Fabaceae, gentianaceae, euphorbiaceae, resedaceae va asteraceae turkum o‘simliklaridan fenol va azot saqlovchi birikmalarini ajratib olish va identifikatsiyalash

17.07.2018

Kimyo fanlari doktori (DSc)

6

Mamadalieva Nilufar Zokirjonovna

Lamiaceae oilasiga mansub dorivor o‘simliklarning kimyoviy tarkibi va biologik faolligi

31.10.2018

Kimyo fanlari doktori (DSc)

7

Asilbekova Daniya Tolimbekovna

Apiales, Fabaceae, Lamiaceae, Primulaceae va Solanaceae oilalariga mansub dorivor o‘simliklar vakillarining lipidlari

8.11.2018

Kimyo fanlari doktori (DSc)

8

Xalilov Ravshanjon Muratdjanovich

Fabaceae va Apiaceae oilasiga mansub o‘simlik turlaridan flavonoidlar va terpenoidlar asosida dori vositalarining substansiyalarini olish texnologiyalari

01.03.2018

Texnika fanlari doktori (DSc)

 

 

 

2018 yilda Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.K/V/T.37.01 raqamli Ilmiy  kengashda ximoya qilingan doktorlik dissertatsiyalar (PhD)

 

 

 

 

T/r

Familiyasi, ismi, sharifi

Dissertatsiya mavzusi

Himoya qilgan vaqti

Olingan daraja

1

Asrarov Akmal Majitovich

Ko‘sak qurtiga qarshi keng qo‘llaniluvchi insektitsidlarning g‘o‘zadagi ba’zi faol birikmalar biosinteziga ta’siri

02.03.2018

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

2

Muxitdinov Baxtiyor Ikromovich

Sulfatlangan polisaxaridlar sintezi va ularning tobamoviruslarga qarshi antivirus faolligini o‘rganish

29.05.2018

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

3

Xonkeldieva Muhabbat  Turg‘unovna

Gossipol klatratlarining tuzilish xususiyatlari va issiqlik ta’sirida o‘zgarishi

29.05.2018 y.

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

4

Radjabov Otabek Iskandarovich

Tabiiy kollagen olish texnologiyasini ishlab chiqish va uning asosida gemostatik buyumlar yaratish

01.06.2018 y

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

5

Ibragimov Zafar Zakirjonovich

O‘zbekistonda ospeoparoz kasalligida suyak metabolizmini boshqaruvchi ba’zi genlarning polimorfizm xususiyatlari

09.07.2018

Biologiya fanlari bo‘yicha fan falsafa doktori (PhD)

6

Maxmudov Rustamjon Rasuljonovich

Plantago major L. va Plantago lanceolata L. o‘simliklarining fenol birikmalari va ularning biologik faolliklari

17.07.2018

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

7

Djurabaev Djalol Turgunbaevich

Eruvchan polimerlar asosida gel kompozitsiyalar olish texnologiyasi va jarohat bitkazuvchi «Timogel» hamda ultratovush tashxisi uchun «Polijel Ultra» dori vositalarini ishlab chiqish

14.12.2018

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

8

Kaxxorova Kamola Azamatovna

Oqsil-peptid tabiatli moddalarni tavsiflashda xujayra kulturasi modellarining qo‘llanilishi

18.12.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha     falsafa doktori (PhD)

9

Muxametxanova Rimma

Failevna

artemisia turkumining seriphidium turi o‘simliklarining ikkilamchi metabolitlari

25.04.2018

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

10

Jo‘raqulov Sherzod

Niyatqulovich

Fiziologik aktivlikka ega bo‘lgan 1-aril-1,2,3,4-tetragidroizoxinolin qatori moddalari va ularning hosilalari sintezi

26.04.2018

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

11

Terenteva Yekaterina Olegovna

Tetragidroizoxinolin qatoriga mansub birikmalarning sitotoksik faolligini o‘rganish

14.12.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha     falsafa doktori (PhD)

12

Botirov Ro‘zali Anvarovich

Staxidrin, donaksin gidroxloridi, likorin gidroxloridi va platifillin gidritartrati substansiyalarini ratsional texnologiyalarni yaratish     

18.12.2018

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

13

Valiev Ne’matjon Valijon o‘g‘li

Antiaritmin va digidroatizin gidroxloridi dori vositalari substansiyalarini ishlab chiqarish texnologiyalari

25.12.2018

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

14

Melanova Nazira

Rashidovna

Hujayralardan glutation moddasining chiqish tizimini tadqiq qilish

01.03.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

15

Baev Artem Yurevich

Sut emizuvchilarning xujayralarida noorganik polifosfatlarning regulyatorlik va metabolik roli

08.11.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

16

Ismoilova Karomatxon Maxmudjonovna

Bug‘doyning o‘sish rivojlanishiga steroid tabiatli birikmalarning ta’siri

31.10.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

17

Charishnikova Oksana Stanislavovna

Fitoestrogen ferutininning kalsiyga bog‘liq effektlari

23.11.2018

Biologiya  fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

 

2018 yilda Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.K/V/T.37.01 raqamli Ilmiy  kengashda ximoya qilingan doktorlik dissertatsiyalar (PhD)

 

 

 

 

T/r

Familiyasi, ismi, sharifi

Dissertatsiya mavzusi

Himoya qilgan vaqti

Olingan daraja

1

Isaev Isa Mugamed ogli

Astragalus turkumi o‘simliklaridagi sikloartanlarning yangi tuzilishlari va kimyoviy transformatsiyasi

24.01.2019

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

2

Raimov Raxmatillo Nurillaevich

Euphorbia franchetii (V.Fedtsch), Euphorbia canescens (L.), Euphorbia humifusa (Willd.) o‘simliklarining polifenollari va ularning biologik faolligi

24.01.2019

Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)