Мухитдинов Бахтиёр Икромовичнинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг муҳокамаси

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий...


E’lon (Buyurtmanoma) №11

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...


E’lon (Buyurtmanoma) №10

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи, сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Video card GT730...


E’lon (Buyurtmanoma) №9

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...


E’lon (Buyurtmanoma) №8

1. Товар (иш, хизмат) нинг номи – Стеклянны лабораторные с филаментом Clark Borosilicate Standart Wall Capillaries with Filament OD...


E’lon (Buyurtmanoma) №7

Товар (иш, хизмат) нинг номи – Илмий-техник маҳсулотлар, яъни Биоорганик кимё институти тажриба базасида ишлаб чиқарилган 1 000 000...


“Жўрақулов Шерзод Ниятқобуловичнинг “Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези” мавзусидаги 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Жўрақулов Шерзод Ниятқобулович Диссертация мавзуси: “ Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези ”...


“Хонкелдиева Мухаббат Тургуновнанинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий...


“Жўрақулов Шерзод Ниятқобуловичнинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий...


“Ашуров Жамшид Менгноровичнинг “Арил- ва гетерилкарбон кислоталарининг биометаллар билан комплекслари синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги” мавзусидаги 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Ашуров Жамшид Менгнорович Диссертация мавзуси: “Арил- ва гетерилкарбон кислоталарининг биометаллар билан комплекслари синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги” Ихтисослиги:...


(PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоялари

«Ашуров Жамшид Менгноровичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини ва Мухаматханова Римма Фаильевнанинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)...


E’lon (Buyurtmanoma) №6

Товар (иш, хизмат) нинг номи – Гексан «хч» Ўлчов бирлиги – кг Сони (миқдори) – 110 Нархи,сўм – 165 000...


Инновацияни қадрига етадиган деҳқонлар ва қишлоқ хўжалиги корхоналари  эътиборига!

УРУҒЛИК КАРТОШКА – МАҲАЛЛИЙ ВА БЕҒУБОР. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг  академик Обид Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти олимлари томонидан...

E'lonlar

E’lon (Buyurtmanoma) №11

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №10

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи, сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Video card GT730...

E’lon (Buyurtmanoma) №9

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №8

1. Товар (иш, хизмат) нинг номи – Стеклянны лабораторные с филаментом Clark Borosilicate Standart Wall Capillaries with Filament OD...