“Мухитдинов Бахтиёр Икромовичнинг «Сульфатланган полисахаридлар синтези ва уларнинг тобамовирусларга қарши антивирус фаоллигини ўрганиш» мавзусидаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Мухитдинов Бахтиёр Икромович Диссертация мавзуси: «Сульфатланган полисахаридлар синтези ва уларнинг тобамовирусларга қарши антивирус фаоллигини ўрганиш» Ихтисослиги: 02.00.10 –...


“Хонкелдиева Мухаббат Тургуновнанинг «Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши» мавзусидаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Хонкелдиева Мухаббат Тургуновна Диссертация мавзуси: «Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши» Ихтисослиги: 02.00.10 – Биоорганик кимё...


“Жўрақулов Шерзод Ниятқобуловичнинг “Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези” мавзусидаги 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Жўрақулов Шерзод Ниятқобулович Диссертация мавзуси: “ Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези ”...


“Хонкелдиева Мухаббат Тургуновнанинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий...


“Жўрақулов Шерзод Ниятқобуловичнинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий...


“Ашуров Жамшид Менгноровичнинг “Арил- ва гетерилкарбон кислоталарининг биометаллар билан комплекслари синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги” мавзусидаги 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Ашуров Жамшид Менгнорович Диссертация мавзуси: “Арил- ва гетерилкарбон кислоталарининг биометаллар билан комплекслари синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги” Ихтисослиги:...


(PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоялари

«Ашуров Жамшид Менгноровичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини ва Мухаматханова Римма Фаильевнанинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)...


“Шомуротов Шавкат Абдуганиевичнинг 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича “Пролонгацияланган таъсирли силга қарши препаратларни молекуляр конструкциялаш ва уларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш” мавзусидаги кимё фанлари бўйича докторлик (DSc) диссертациясининг ҳимояси”

Ф.И.Ш.:  Шомуротов Шавкат Абдуганиевич Диссертация мавзуси: “Пролонгацияланган таъсирли силга қарши препаратларни молекуляр конструкциялаш ва уларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш” Ихтисослиги:...


“Асроров Акмал Мажитовичнинг 02.00.10 – биоорганик кимё ихтисослиги бўйича “Кўсак қуртига қарши кенг қўлланилувчи инсектицидларнинг ғўзадаги баъзи фаол бирикмалар биосинтезига таъсири” мавзусидаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси”

Ф.И.Ш.:  Асроров Акмал Мажитович Диссертация мавзуси: “Кўсак қуртига қарши кенг қўлланилувчи инсектицидларнинг ғўзадаги баъзи фаол бирикмалар биосинтезига таъсири” Ихтисослиги:...


“Халилов Равшанжон Муратджановичнинг 02.00.10 – биоорганик кимё ихтисослиги бўйича “Fabaceae ва Apiaceae оиласига мансуб ўсимлик турларидан флавоноидлар ва терпеноидлар асосида дори воситаларининг субстанцияларини олиш технологияларини ишлаб чиқиш” мавзусидаги техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси”

Ф.И.Ш.:  Халилов Равшанжон Муратджанович Диссертация мавзуси: “Fabaceae ва Apiaceae оиласига мансуб ўсимлик турларидан флавоноидлар ва терпеноидлар асосида дори воситаларининг...


“Меланова Назира Рашидовнанинг 03.00.02-Биофизика ва радиобиология ихтисослиги бўйича “Ҳужайралардан глутатион моддасининг чиқиш тизимини тадқиқ қилиш” мавзусидаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимояси”

Ф.И.Ш.: Меланова Назира Рашидовна Диссертация мавзуси: “Ҳужайралардан глутатион моддасининг чиқиш тизимини тадқиқ қилиш” Ихтисослиги: 03.00.02-Биофизика ва радиобиология УДК: 577.353.4...

E'lonlar

E’lon (Buyurtmanoma) №11

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №10

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи, сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Video card GT730...

E’lon (Buyurtmanoma) №9

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №8

1. Товар (иш, хизмат) нинг номи – Стеклянны лабораторные с филаментом Clark Borosilicate Standart Wall Capillaries with Filament OD...