«Хонкелдиева Мухаббат Тургуновна ва Мухитдинов Бахтиёр Икромовичнинг кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоялари»

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий кенгашнинг 2018 йил 29 май куни соат 1000 даги мажлисида 02.00.10 – Биоорганик кимё ихтисослиги бўйича қуйидаги:

  1. Хонкелдиева Мухаббат Тургуновнанинг «Госсипол клатратларининг тузилиш ҳусусиятлари ва иссиқлик таъсирида ўзгариши» мавзусидаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини;
  1. Мухитдинов Бахтиёр Икромовичнинг «Сульфатланган полисахаридлар синтези ва уларнинг тобамовирусларга қарши антивирус фаоллигини ўрганиш» мавзусидаги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини

олиш учун бажарилган диссертация ишларининг ҳимоялари бўлиб ўтади. Илмий семинар аъзолари ва ҳохловчилар таклиф этилади

E'lonlar

E’lon (Buyurtmanoma) №11

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №10

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи, сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Video card GT730...

E’lon (Buyurtmanoma) №9

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №8

1. Товар (иш, хизмат) нинг номи – Стеклянны лабораторные с филаментом Clark Borosilicate Standart Wall Capillaries with Filament OD...